Boğaziçi Üniversitesi * Fen Edebiyat Fakültesi * Çeviribilim Bölümü

Dr. Bülent Aksoy

 

Dr. Bülent AKSOY

Çeviribilim Bölümü Öğretim Görevlisi

Klasik Osmanlı Müziği Tarihçisi

Yazar, Çevirmen

Telefon

(0212)  359 64 48

E-posta

sbulentaksoy@ttnet.net.tr

Eğitim

Yüksek Lisans  1974  İngiliz Edebiyatı, Edebiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi

Doktora  1991  Sanat Tarihi, İstanbul Üniversitesi

Akademik Görevleri

1976-1991  Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi, İstanbul Üniversitesi

1992 →       Çeviribilim Bölümü Öğretim Görevlisi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

Verdiği Dersler

1992→

İngilizce Yazı Becerisi

Türkçe Yazı Becerisi

Etimoloji I-II

Edebiyat Çevirisi

Ekonomi ve Ticaret Metinleri Çevirisi

Çeviri Projesi

Araştırma/İlgi Alanları

Osmanlı klasik müziği tarihi

Açık Radyo'da yayıncılık, (1995'ten beri), 94. 9 FM,  İstanbul

Tarihi ve ulusal değeri olan müziklerin editörlüğü ve Kalan Müzik, İstanbul için CD olarak yeniden çoğaltılması

İngiliz dili etimolojisi

Türk dili etimolojisi

Edebi ve müzikle ilgili metinlerin çevirisi

Türkçe'nin dilbilimsel sorunları

Ödüller

Sedat Simavi Radyo Ödülü,  1998

Bazı Yayınları

i. Kitaplar

1991.  Sermüeezin Rifat Bey’in Ferahnak Mevlevî Ayini, İstanbul, Pan Yayıncılık

1994.  Avrupalı Gezginlerin Gözüyle Osmanlılarda Musıki,  İstanbul, Pan Yayıncılık

2003.  Avrupalı Gezginlerin Gözüyle Osmanlılarda Musıki (genişletilmiş ve yeniden gözden geçirilmiş baskı), İstanbul, Pan Yayıncılık

ii. Makaleler

1986. “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Musıki ve Batılılaşma”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, 5. Cilt, İletişim Yayınları, İstanbul, 1986, s. 1212-1236.

1987.  “Is the Question of  the ‘Origin of Turkish Music’ not Redundant?”  Turkish Music Quarterly, 2. ve 4. Cilt, Ağustos 1989, s. 1-7.

1987.   (Nazan Aksoy ile) “Rus Biçimciliği Üstüne”, Toplum  ve  Bilim, 31-39,  Güz 1985 – Güz 1987, s. 59-79.

1988.   (Nazan Aksoy ile)  “Şklovski’nin Makalesi ile Biçimci Yöntem Üstüne”, Defter, 5, s. 170-176. (Rus Biçimciliği konusunda 1987 ve 1997'de yayımlanan her iki makale de Nazan Aksoy'un Batı ve Başkaları (Düzlem Yayınevi, İstanbul, 1996) başlıklı kitabında yeniden yayımlanmıştır).

1992.  “An Early-Nineteenth Century English Transcription of a Turkish Song”,  Turkish Music Quarterly,  5. Cilt, Sayı: 4 Güz 1992 – 6. Cilt,  Sayı: 1,  Kış, 1993, s. 1-2.

1992.   (Nazan Aksoy ile) “İki Aydınlanma”, Birikim, 33,  Ocak 1992,  s. 58-61. (Bu makale, Nazan Aksoy'un Batı ve Başkaları (Düzlem Yayınevi, İstanbul, 1996) başlıklı kitabında yeniden yayımlanmıştır).

1995. “Cumhuriyet Döneminde Çeviri Anlayışları”, Çeviri ve Çeviri Kuramı Üstüne Söylemler, yay. haz. Mehmet Rifat, Düzlem Yayınları, İstanbul, s. 73-92.

1995.  “Bir Üst-Kültür Ürünü Olarak Geleneksel Türk Musikisinin Alt-Kültür Musıki Görenekleri ile İlişkisi Üstüne”,  Birikim, 71-72, Mart-Nisan,  s. 209-216.

1996.  “Atatürk ve Musıki”, Birikim, 81, Ocak, s. 74-77.

1997. “Towards the Definition of the Makam”, The Structure and Idea of Maqam, Proceedings of the Third Conference of the ICTM Maqam Study Group, yay. haz. Jürgen Elsner and Risto Pekka Pennanen,  Tampere –  Virrat, Finlandiya, 2-5 Ekim 1995, Publications of  Department of Folk Tradition at the University of Tampere , 24. Cilt.  

1999.   “Osmanlı  Musıki Geleneğinde Kadın”, Osmanlı, 10. Cilt, yay. haz.  Doç. Dr.  Kemal Çiçek – Cem Oğuz,  Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, s. 778-800.

1999. “Cumhuriyet Dönemi Musıkisinde Farklılaşma Olgusu”, Cumhuriyet’in Sesleri, yay. haz. Gönül Paçacı, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul,  s. 30-35.

iii.  Çeviriler (kitaplar ve makaleler)

1970   (Taciser Ulaş ile) György Lukacs,  “Epik ile Tiyatro Arasındaki Ayrımın Temelinde Yatan  Hayat Olguları”,  Yeni Dergi, 75, Aralık, s. 398-414.

1971. George Steiner,  “György Lukacs ve Şeytan’la Anlaşması”,  Türk Dili, Eleştiri Özel Sayısı II, 234, Mart, s. 662-674.

1971   Miriam Glucksman, “Lucien Goldman Humanist mi, Marksist mi?”,  Halkın Dostları, 17, Ağustos, s. 11-25.

1976.   (Murat Belge ve Erol Tulpar ile),  Louis Althusser,  Lenin ve Felsefe, Birikim Yayınları, İstanbul.

1977.  Tzevetan Todorov,  “Anlatı Türünde Yapısal Analiz”, Birikim, 28-29, Haziran-Temmuz, s. 85-86.

1977.  R. Jacobson – T. Tinianov,  “Edebî ve Dilbilimsel İnceleme Sorunları”, Birikim,  28-29, Haziran-Temmuz, s. 85-86.

1979.  Luke Hodgkin,  “Politika ve Fiziksel Bilimler”, Birikim,  54-55, Ağustos-Eylül, s. 137-144

1982.  Perry Anderson,  Batı’da Sol Düşünce, Birikim Yayınları, İstanbul (ikinci baskı, Batı Marksizmi Üzerine Düşünceler, İletişim Yayınları, 2004).

1982.  Norman Friedman, “Romanda Görüş Açısı”, Çağdaş Eleştiri, Yıl 2,  7, Eylül, s. 5-63.

1982. Robert Champigny,  “Proust, Bergson, Öteki Filozoflar”,  Yazko Çeviri,  5, Mart-Nisan, s. 137-144.

1983.  Roman Ingarden, “Sanat Değeri ile Estetik Değer”, Çağdaş Eleştiri, Yıl 2,  4, Nisan, s. 55-65.

1985.  Walter Benjamin,  “Brecht’le Söyleşiler”, in Estetik ve Politika, yay. haz. Ünsal Oskay, Eleştiri Yayınevi, İstanbul, s.119-135.

1987.  Henry George Farmer,  “Onbeşinci Yüzyılda Türk Sazları”, Musıki Mecmuası, 417, s. 15-17.

1988. Victor Shklovsky,  “Bir Teknik Olarak Sanat”, Defter, 15, s. 177-193.

1991. Béla Bartok,  Küçük Asya’dan Türk Halk Musıkisi ,  İstanbul, Pan Yayıncılık.

1994.  Roman Ingarden, “Estetik Yaşantı ile Estetik Nesne”,  Kuram,  Sayı 5 ve 7,  Mayıs 1994 Ocak 1995, s. 5-9,   5-12.

1996. Eugenia Popescu-Judetz,  Türk Musıki Kültürünün Anlamları,  Pan Yayıncılık, İstanbul.

1998.  Eugenia Popescu-Judetz,  Onsekizinci Yüzyıl Musıki Yazmalarından Kevserî  Mecmuası Üstüne Karşılaştırmalı  Bir İnceleme, çeviri ve yayına hazırlık, Pan Yayıncılık, İstanbul.

1999. “Osmanlı Musıki Geleneğinde Kadın”, Osmanlı, 10. cilt, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, s. 788-800.