SSS

  • Kayıt ve diğer sorunlarımla ilgili dilekçemi nereye vermeliyim?

http://www.fef.boun.edu.tr/ adresindeki sol alt köşeden ulaşabileceğiniz Öğrenci Dilekçe Formu’nun çıktısını alıp dilekçenizi yazabilir, gerekli imzaları tamamladıktan sonra Fen Edebiyat Fakültesi kuruluna verebilirsiniz. Dilekçenizde belirttiğiniz sorunun çözümü FEF kurulunun kararına bağlıysa fakülte kurulunun genellikle Salı günleri öğleden sonra toplandığını dikkate alınız.

  • Bir dönemde en az/fazla kaç kredi alabilirim?

Bir dönemde en az 15 kredi, en fazla dönem kredisinden 8 fazla kredi alabilirsiniz.

  • Zorunlu olarak aldığım dersten çekilebilir miyim?

İlk iki dönem zorunlu derslerinden çekilemezsiniz. Üçüncü döneminizden itibaren dersin açıldığı ilk dönemde almak koşuluyla zorunlu derslerinizden çekilebilirsiniz.

  •  Seçmeli olarak aldığım dersten çekilebilir miyim?

Seçmeli olarak aldığınız dersten çekilebilirsiniz. Ancak bir sonraki dönem o dersi veya o dersin yerine geçebilecek başka bir seçmeli dersi almanız gerekir.

Not: Yukarıdaki üç sorunun (ve türevlerinin) cevabı lisans yönetmeliğinde de bulunmaktadır. Söz konusu yönetmeliğe ulaşmak için aşağıdaki adrese gidiniz.

http://www.boun.edu.tr/tr_TR/Content/Ogrenciler/Ogrenci_Isleri/Yonetmeli...

  •  Çeviribilim Bölümünde Çift Anadal Programı var mı?

 Hayır.

  • Yaz okulu ile ilgili bilgi alabilir miyim?

Yaz okulları öğrencilerin isteğe bağlı olarak ders alabildikleri bir dönemdir. Yaz okulundan ders almak isteyen öğrencilerin kayıt ücretine ek olarak üniversitenin fakültelere göre kredi başına belirlediği bir ücret üzerinden ders ücreti ödemesi gerekmektedir. Yaz okuluyla ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıdaki adrese gidiniz.

http://www.summer.boun.edu.tr/

  •  Değişim programları ile ilgili bilgi alabilir miyim?

 Bu konu ile ilgili Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi’nden bilgi alabilirsiniz.
http://www.intl.boun.edu.tr/