Konferans Çevirmenliği

Konferans Çevirmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı


Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü’nün sunduğu Konferans Çevirmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Avrupa Birliği Mükemmeliyet Merkezidir. Avrupa Konferans Çevirmenliği Yüksek Lisans Programları Birliği'ne (European Masters in Conference Interpreting - EMCI) Türkiye'den üye kabul edilmiş olan tek programdır ve EMCI'ın Kalite Komitesi üyesidir (http://www.emcinterpreting.org/). 

Konferans Çevirmenliği Yüksek Lisans Programı, iki yıllık ve çok-dilli bir programdır ve çeviri, hukuk, işletme, uluslararası ilişkiler, ekonomi, tıp, mühendislik gibi farklı alanlarda lisans eğitimini tamamlamış adaylara yöneliktir. Adayların Türkçe’nin yanısıra İngilizce, Fransızca, Almanca, Ispanyolca ya da İtalyanca dillerinden ikisini çok iyi derecede ve çeviri yapabilecek düzeyde bilmeleri gerekmektedir (her yıl sunulan dil kombinasyonları için Başvuru ve Kayıt bölümüne bakınız).

Programının başlıca iki birbirini tamamlayıcı amacı vardır. Bunlardan ilki, Türkiye’de ve uluslararası iş çevrelerinde çok-dilli konferans çevirmenlerine artan talep ve Avrupa Birliği üyelik süreci içinde öğrencilere konferans çevirmeni olarak gerek duyacakları bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Programın diğer amacı ise, hızla gelişmekte olan Sözlü Çeviri Araştırmaları konusunda yetkin, kendi süreç ve konumunu sorgulayabilen, alanla ilişkili kuram ve yöntemleri bilen ve kullanabilen, eleştirel düşünceye sahip çevirmenler yetiştirmektir.

Bu program, Avrupa Birliği, EMCI ve Uluslararası Konferans Çevirmenleri Birliği (AIIC)'in bu alandaki eğitim kriterleri çerçevesinde yürütülmektedir.