Dersler

INT 501 Eşzamanlı Çeviri B<>A (3+0+2) 4 ECTS 8

Eşzamanlı çevirinin temel süreç ve stratejilerinin geliştirilmesi. Öğrencilere kabinlerde iki aktif dilleri (A ve B dilleri) arasında eşzamanlı çeviri uygulamaları yaptırılması. Konferans ortamlarının, özellikle gerçek hayattaki çeviri uygulamalarında yaşanan sorun ve zorlukların benzetimi. Sosyo-kültürel bağlam, çevirmen ve çeviri edimi arasındaki diyalektik ilişkilerin tartışılması.

 

INT 502 İleri Eşzamanlı Çeviri B<>A (3+0+2) 4 ECTS 8

Öğrencilerin aktif dilleri (A ve B dilleri) arasında ileri eşzamanlı çeviri uygulaması. Konferans ortamlarinin ve ozellikle gercek hayattaki çeviri uygulamalarında yaşanan sorun ve zorluklar uzerine konuk konusmacilarin da yer aldigi benzetimler. Yazılı metne bakarak çeviri becerilerinin eşzamanlı çeviri becerileriyle bütünleştirilmesi (metin eşliğinde simultane çeviri). Sosyo-kültürel bağlam, çevirmen ve çeviri edimi arasındaki diyalektik ilişkilerin tartışılması.

 

INT 503 Eşzamanlı Çeviri C>A (2+0+2) 3 ECTS 6

Eşzamanlı çevirinin temel süreç ve stratejilerinin geliştirilmesi. Kabinlerde öğrencilere C dilinden A diline eşzamanlı çeviri uygulamaları yaptırılması. Konferans ortamlarının, özellikle gerçek hayattaki çeviri uygulamalarında yaşanan sorun ve zorlukların benzetimi. Sosyo-kültürel bağlam, çevirmen ve çeviri edimi arasındaki diyalektik ilişkilerin tartışılması.

 

INT 504 Eşzamanlı Çeviri C>A (2+0+2) 3 ECTS 6

Kabinlerde öğrencilere C dilinden A diline eşzamanlı çeviri uygulamaları yaptırılması. Konferans ortamlarının ve özellikle gerçek hayattaki çeviri uygulamalarında yaşanan sorun ve zorluklar üzerine konuk konuşmacıların da yer aldığı benzetimler. Yazılı metne bakarak çeviri becerilerinin eşzamanlı çeviri becerileriyle bütünleştirilmesi (metin eşliğinde simultane çeviri). Sosyo-kültürel bağlam, çevirmen ve çeviri edimi arasındaki diyalektik ilişkilerin tartışılması.

 

INT 505 Konferanslarda Eşzamanlı Çeviri) (4+0+0) 4 ECTS 8

Gerçek konferans ortamında çeviri yapmak için gerekli olan mesleki becerilerin kazanılması. Çeşitli konulardaki konferanslara katılım ve çeviri alıştırmaları. Gerçek konferans ortamında gözlemlenen çeviri ediminin çözümlenmesi ve eleştirisi.

 

INT 506 Konferanslarda İleri Eşzamanlı Çeviri (4+0+0) 4 ECTS 8

Gerçek konferans ortamında mesleki becerilerin ilerletilmesi. Farklı uzmanlık alanlarındaki  konferans ve seminerlere katılım. Gerçek konferans ortamında gözlemlenen çeviri ediminin çözümlenmesi ve eleştirisi.

 

INT 508 Sözlü Çeviri Kuramı (3+0+0) 3 ECTS 7

Sözlü çeviri araştırma ve kuramına giriş. Konuyla ilgili literatürün tanıtılması. Sözlü çeviri süreç ve ürünlerinin çözümlenmesi ve anlaşılmasında bilişsel, psikodilbilimsel, nörolojik ve toplumbilimsel yaklaşımların karşılaştırılması. Çevirmenlerin kendi başarımlarını değerlendirmelerine yardımcı olacak kavram ve araçları geliştirmeleri.

 

INT 509 Ardıl Çeviri B<>A (3+0+2) 4 ECTS 8

Ardıl çeviri eğitimi. Öğrencilerin aktif dilleri arasında (A ve B dilleri) anlama, özetleme, not alma ve bellek becerilerinin geliştirilmesi. Gerçek konferans metinleri uzerinden farklı alanlara özgü terim calışmaları.

 

INT 510 İleri Ardıl Çeviri B<>A (3+0+2) 4 ECTS 8

Öğrencilerin aktif dilleri (A ve B dilleri) arasında ileri ardıl çeviri uygulamaları. İçerik analizi ve notlar üzerinden daha uzun konuşma öbekleri çevrilmesine yönelik çalışmalar.

 

INT 511 Ardıl Çeviri C>A (2+0+2) 3 ECTS 6

Ardıl çeviri eğitimi. Öğrencilerin C dilinden A diline özetleme, doğru anlama, not alma ve bellek becerilerinin geliştirilmesi. Gerçek konferans metinleri uzerinden farklı alanlara özgü terim calışmaları.

 

INT 512 İleri Ardıl Çeviri C>A (2+0+2) 3 ECTS 6

Öğrencilerin C dilinden A diline doğru ileri ardıl çeviri uygulamaları.  İçerik analizi ve notlar üzerinden daha uzun konuşma öbekleri çevrilmesine yönelik çalışmalar.

 

INT 514 İleri Düzey Sözlü Çeviri Becerisi (0+3+0) 0 ECTS 5

Uluslararası kurumların ust duzey konferans ortamlarını yansıtan canlandırmalarda, tum dil çiftleri arasında (B<>A, C>A) ileri düzey ardıl ve simultane çeviri becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi.

 

INT 517 Sözlü Çeviri Araştırma Projesi (0+3+0) 0 ECTS 6

Sözlü çeviri ile ilgili ileri seviyede bir araştırma projesi geliştirilmesi.