Program

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü’nün sunduğu Konferans Çevirmenliği zTezsiz Yüksek Lisans Programı iki yıllık, çok-dilli ve tezsiz bir programdır ve çeviri, hukuk, işletme, uluslararası ilişkiler, ekonomi, tıp, mühendislik gibi farklı alanlarda lisans eğitimini tamamlamış adaylara yöneliktir. Adayların Türkçe’nin yanısıra ileri düzey İngilizce bilmesi, ayrıca Fransızca, Almanca,İspanyolca ya da İtalyanca (İngilizce ve Türkçe dışındaki diller programın açıldığı dönemlerde belirlenmektedir) dillerinden birinde de çeviri yapabilecek düzeyde yetkinliği olması gerekmektedir. Konferans Çevirmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programının başlıca iki birbirini tamamlayıcı amacı vardır. Bunlardan ilki, Türkiye’de ve uluslararası iş çevrelerinde çokdilli konferans çevirmenlerine artan talep ve yakın gelecekte olası Avrupa Birliği üyeliği ışığında, öğrencilere konferans çevirmeni olarak gerek duyacakları bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Programın diğer amacı ise, hızla gelişmekte olan Sözlü Çeviri Araştırmaları konusunda yetkin, kendi süreç ve konumunu sorgulayabilen, alanla ilişkili kuram ve yöntemleri bilen ve kullanabilen, eleştirel düşünceye sahip çevirmenler yetiştirmektir.(Program bilgilerini bilgisayarınıza buradan indirebilirsiniz: WORD / PDF)

 

Ders Programı

 

                                                          Birinci Yıl

Birinci Yarı Dönem

Kr.

İkinci Yarı Dönem

Kr.

INT 501

İleri Eşzamanlı Çeviri I

4

INT 502

İleri Eşzamanlı Çeviri II

4

INT 505

Konferanslarda  İleri Eşzamanlı Çeviri I

4

INT 504

Avrupa Birliği Kurumları ve Politikaları

3

INT 509

İleri Ardıl Çeviri I

4

INT 506

Konferanslarda  İleri Eşzamanlı Çeviri II

4

INT 515

Sözlü Çeviri Uygulamasına Giriş

3

INT 508

Sözlü Çeviri Kuramı

3

TOPLAM

 

15

TOPLAM

 

14

 

 

 

 

 

 

İkinci Yıl

Üçüncü Yarı Dönem

Kr.

Dördüncü Yarı Dönem

Kr.

INT 503

İleri Eşzamanlı Çeviri III

4

INT 507

Konferanslarda İleri Eşzamanlı Çeviri III

4

INT 511

İleri Ardıl Çeviri II

4

INT 510

Medya Çevirisi

3

INT 513

Diyalog Çevirisi

3

INT 518

Sözlü Çeviri Araştırma Projesi II

0

INT 517

Sözlü Çeviri Araştırma Projesi I

0

-- --

Sınırsız Seçmeli

3

-- --

Sınırsız Seçmeli

3

 

 

 

TOPLAM

 

14

TOPLAM

 

10

Toplam: 53 kredi 

Çeviribilim Bölümü Konferans Çevirmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı bünyesinde açılabilecek tüm derslere ve ders tanımlarına, üniversitenin web sayfasındaki lisansüstü katalogu linklerinden erişilebilir. Aşağıda belirtilen link, üniversite senatosu tarafından kabul edilen  yeni derslere ve ders isim, içerik veya kredilerindeki tüm düzeltmelere ilişkin en güncel bilgileri içermektedir. Lütfen bakınız: www.boun.edu.tr/graduate/index_tur.html